Søg

Search
Konference  >  Konference 2008

Konference 2008

Center for Neurorehabilitering afholdt den 13.-14. marts 2008 i samarbejde med Dansk Selskab for Neurorehabilitering og Videnscenter for Hjerneskade en konference om neurorehabiliteringens fremtid i Østdanmark efter strukturreformen. Herunder findes links til indlæggene fra konferencen samt til div. rapporter, redegørelser og vejledninger.

Programmet

 

Indlæggene:

 1. Aktuel praksis i specialiseret neurorehabilitering

  - Hvordan er praksis så?
  - Tværfaglighed, intensitet, systematik, målinger af terapieffekt
   
  Tværfaglighed i et 24-timers koncept
  Erfaring fra et observationsstudie ....
  Intensiv kommunikationstræning
  De skjulte funktionsforstyrrelser
   
 2. Det sammenhængende patientforløb

  - Hvad er lovgivningens/reformens intentioner?

  Hvordan sikrer sundhedsaftalerne sammenhængende forløb
  Kommunernes ansvar og opgaveløsning ...
  Hvordan håndterer kommunerne opgaven … 
   
 3. Livet efter og med en hjerneskade

  Livskvalitet efter en hjerneskade
  De sociale aspekter
  Når verden splintres - fra kaos til sammenhæng?
 4. Det sammenhængende patientforløb 

  - Hvordan koordineres og samordnes praksis?

  Hvor går snitfladen mellem den almene og specialiserede
  Modeller for den kommunale opgaveløsning

Paneldebat ved konferencen

     Udskrift af paneldebatten

Deltagerliste ved konferencen

     Deltagerliste ved konferencen

Rapporter, redegørelser og vejledninger

     SST's redegørelse vedr. behandling af hjerneskader - 1997
     Genoptræning - fra problem til princip - 2004
     Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - 2004
     Den historiske udvikling - 2004
     Rejsen tilbage - 2004
     Sammenhængende forløb - 2004
     ICF som redskab i rehabilitering - 2004
     Uddannelse af personale - 2004
     Arbejde og fritid - 2004
     Kommunalreformen - kort fortalt - 2007
     Vejledning om træning i amter og kommuner - 2006

Center For Neurorehabilitering l Kurvej 8 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 27 12 60 l Fax: 58 26 40 73